Persondatapolitik


 

1.1. Generelt

Vi er som konsulentvirksomhed forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres og vores samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger.Vi arbejder professionelt med og sørger løbende for at sikre vores data.Vi arbejder udelukkende med data, herunder personhenførbare data for at assistere vores kunder med enten lovpligtige forhold, eller forhold som kunder har bestilt i forretningsforholdet mellem kunden og konsulentvirksomheden.

 

1.2. Dataindsamling og –behandling

1.2.1. LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Vi indsamler og behandler data om vores leverandører og samarbejdspartnere. Dette kan tillige omfatte data om medarbejdere hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Vi behandler alene de personoplysninger der er nødvendige for, at kunne opfylde kontrakten med leverandører og samarbejdspartnere og yde en professionel service til vores kunder, hvilket udelukkende omfatter almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger.

 

1.2.2. HJEMMESIDEPOLITIK

Vi indsamler som udgangspunkt ikke personoplysninger via hjemmesiden.

Vi placerer, ved anvendelse af hjemmesiden, udelukkende teknisk nødvendige cookies. Vi anvender cookies med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Fravalg af cookies vil nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Cookies indsamler ikke information om hvem den besøgende er.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet indsamles kun almindelige personoplysninger, som navn og emailadresse.

De Jonghe Administration videregiver ikke nogen oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre konsulentvirksomheden er forpligtet hertil ved lov.

Til- og afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved fremsendelse af besked herom til mdj@dejonghe.dk

 

1.2.3. KUNDER

Vi indhenter og behandler alene de oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere den aftalte ydelse. Dette omfatter almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt tilsvarende oplysninger på kontaktpersoner hos kunden.

Vi indhenter endvidere identifikationsoplysninger om vores kunder og vores kunders ejere, herunder de oplysninger der fremgår af pas eller kørekort, som omfatter CPR-nr.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysningerne er at kunne levere de aftalte ydelser, fakturere og inddrive tilgodehavender samt kunne sikre vores overholdelse af lovgivning og standarder. Herunder er identifikationsoplysninger på kunder og deres ejere nødvendige for at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

1.2.3.1. RÅDGIVNING OG ANDRE YDELSER

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af rådgivningsydelser, administration, bogføring og lønservice m.v. anser vi os for databehandler, da behandlingen sker på kundens vegne og efter dennes instruks. Ved levering af sådanne ydelser indgår vi en databehandleraftale med kunden.

 

1.3. Videregivelse af oplysninger

1.3.1. UNDERLEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Til behandling af data anvender vi underleverandører, samarbejdspartnere m.v. Dette omfatter blandt andet systemleverandører, revisorer og rådgivere, herunder advokater.

I den forbindelse udleverer vi de personoplysninger der er nødvendige til, at de kan opfylde deres forpligtelse om levering af en aftalt ydelse.

Når vi anvender en leverandør eller samarbejdspartner som databehandler, indgår vi en skriftlig aftale med leverandøren om databehandlingen, der kan sikre at den nødvendige sikkerhed til beskyttelse af oplysningerne er på plads.

 

1.3.2. OFFENTLIGE MYNDIGHEDER M.V.

Vi kan blive pålagt at udlevere persondata til offentlige myndigheder eller andre, ligesom vi kan blive pålagt at udlevere oplysninger til eksempelvis en kurator.
Vi videregiver kun oplysninger når vi har en retlig forpligtelse til det.

 

1.4. Kilde

Vi indsamler personoplysninger direkte fra den registrerede og/eller tredjemand. Herunder kunden eller offentlige myndigheder.

 

1.5. Slettepolitik

Vi opbevarer kun data når det er lovkrævet eller nødvendigt for at udføre vores hverv. Herunder opbevarer vi oplysninger der kan være nødvendige for et senere dokumentationskrav så længe vi anser det for nødvendigt. Oplysninger slettes tidligst når dette kan gøres lovligt, men sædvanligvis senest 5 år efter kundeforholdets afslutning.

 

1.6. Behandlingssikkerhed

Vi har implementeret foranstaltning til sikring af alle data vi har registreret, herunder kunde- og persondata samt andre fortrolige oplysninger. Vi vil periodisk foretage en intern gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

 

1.7. Den registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret visse rettigheder i forhold til den dataansvarlige.

Disse rettigheder omfatter:
  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse
  • Retten til at gøre indsigelse mod en behandling
  • Retten til at anmode om sletning af personoplysninger
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger
  • Retten til dataportabilitet

 

Behandler vi oplysninger om dig på baggrund af samtykke har du altid retten til tilbagekalde dit samtykke.

 

1.8. Dataansvarlig

 

De Jonghe Administration ApS

Flæsketorvet 68
1711 København V
CVR-nr. 33 74 75 35
Email: mdj@dejonghe.dk
Telefon: 60 21 17 18

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder for data, hvor De Jonghe Administration ApS er dataansvarlig, bedes du kontakte os via ovenstående kontaktinformationer.

 

 

Nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Navn:    E-mail: