Selskabsskat 2013

Nyhedsbrev november – Selskabsskat 2013

Det er ved at være tid til at betale 2. rate af den ordinære acontoskat. Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater.

Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de sidste tre indkomstårs indkomstskat for selskabet.

Tidligere fik selskabet tilsendt girokort, men nu foregår alt via TastSelv Erhverv.

Det er derfor vigtigt at du selv er opmærksom på at få betalt skatten.

  • Betalingsfrist for acontoskat er den 20. marts for første rate og den 20. november for anden rate.
  • Selskabets rater kan ses i TastSelv Erhverv.
  • Selskabet betaler til skattekontoen i TastSelv Erhverv. Selskabet finder også sin betalingslinje i skattekontoen.

 

 

Skattepligt og fradrag

Nyhedsbrev august – Relevant for den selvstændige erhvervsdrivende

Skattepligt og fradrag for selvstændige erhvervsdrivende, herunder personalegoder, årets julegave, håndværkerfradrag og skattefri rejsegodtgørelse

Skulle du på nuværende tidspunkt være i tvivl om din skat for 2013, vil vi naturligvis gerne være behjælpelig og evt. udarbejde en skatteberegning, således at du har et overblik over din skat samt gennemgå din forskudsregistrering for 2013.

Husk det er vigtigt at skatten for indkomst optjent i indkomståret 2013 også betales i 2013.

Vækstpakken 2013

Nyhedsbrev juni – Vækstpakken

Regeringens vækstpakke forventes vedtaget ultimo juni 2013 og har til formål at forbedre konkurrenceevnen, skabe vækst og bidrage til beskæftigelsen. Hovedelementerne er beskrevet heri.

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Hovedelementerne i denne vækstplan er nævnt i dette nyhedsbrev.